Ajánlott irodalom

Az alábbiakban azok a szerzők – és könyveik – szerepelnek, akik A Csodák Tanításával kapcsolatban a leginspirálóbban hatottak rám. Ajánlom őket szeretettel:

 

Marianne Williamson: Visszatérés a szeretethez

Visszatérés a szeretethezMarianne Williamson nemzetközileg ismert író és előadó. 11 könyve jelent meg, ezek közül 6 felkerült a New York Times bestseller listájára.

A Time magazin ezt írta róla: „A jógát, a kabbalát és Marianne Williamsont azok kedvelik, akik Istennel keresnek kapcsolatot, de nem kötődnek szorosan a kereszténységhez.”

Marianne Williamsonról elmondhatjuk, hogy ő A Csodák Tanításának amerikai nagykövete. Visszatérés a szeretethez című könyve kötelező olvasmány mindazok számára, akik elköteleződtek A Csodák Tanítása mellett. Könyvét olvasva könnyen érthetővé válnak számunkra a Tanítás olykor elvont, keresztény nyelvezetű fogalmai. Olvasmányos stílusával, gyakorlati példákkal tarkított, humoros, modern nyelvezetével, a ma emberéhez is közelebb hozza a Tanításban szereplő spirituális alaptételeket.  Könyve ugyanakkor rendkívül lelkesítő, akár egy motivációs könyvvel is felér: egyértelműen kimondja az emberi élet célját és értelmét, mely nem is lehet más, mint a Visszatérés a szeretethez.

 

Bagdi Bella: Út a csodákhoz

A következő ajánlásom egy kakukktojás, hiszen nem egy könyv, hanem Bagdi Bella zenés, mantrás meditációs CD-je, mely A Csodák Tanítása nyomán készült.

Bagdi Bella Út a csodákhozBella így írt A Csodák Tanításával való kapcsolatáról: „Az én spirituális felnőtté válásomat az „A Course in Miracles”, vagyis A Csodák Tanításának gyakorlatai adták meg. A 365 gyakorlatot tartalmazó spirituális kurzus megtanított másképpen látni, mint ahogy korábban láttam. Megtanított az elmélet helyett a gyakorlati, cselekvő életre, megtanított a helyes értelmezésre, megtanított a megbocsátásra, rávezetett az életfeladatomra, és a legnagyobb múzsám immár több, mint 8 éve.”

Az Út a csodákhoz című CD tartalmazza A Csodák Tanításának legfontosabb gyakorlatainak megzenésített változatát. Mivel a legtöbb gyakorlatot napközben többször kell ismételgetni, mantrázgatni – Bella CD-jének segítségével ezt dalolászva is megtehetjük!

A CD nagyon szép, mély átéléssel felmondott/felénekelt meditációkat is tartalmaz a gyógyulás, a megbocsátás és a sérelmek elengedése, a nehézségek erőfeszítés nélküli megoldása, a boldogságteremtés valamint az életfeladat felismerése és beteljesítése témaköreiben.

Az Út a csodákhoz című CD – szép és igényes feldolgozása a könyvnek, szívből ajánlom!

 

Dr. David R. Hawkins

Dr. David R. HawkinsDr. David R. Hawkins a tudatkutatás kiemelkedő alakja, nemzetközileg elismert pszichiáter, tudós és spirituális tanító. Nevéhez fűződik az odaadó nemkettősség tanításainak kidolgozása. Katolikus, protestáns és buddhista kolostorok köztiszteletben álló tanácsadója.

Magyarul megjelent könyvei: Erő kontra erő, A Valódi Én hatalma (új, átdolgozott kiadása: A Mindenség szeme), Isten jelenlétének felfedezése, Elengedés, Gyógyulás és felépülés, A tudatszintek meghaladása, A megvilágosodás útján, Az ego feloldása, ráébredés az Énre

Dr. Hawkins számos helyen tesz elismerő utalást könyveiben a Csodák Tanítására. A nevéhez fűződő tudatskálán A Csodák Tanításának Munkafüzete a 600-as (megvilágosodás), míg a Törzsszöveg az 550-es értéken (feltétel nélküli szeretet) kalibrál.

Kineziológiai izomtesztelései során figyelemre méltó felfedezést tett A Csodák Tanításával kapcsolatban: azoknak a tanulóknak a jelentős százaléka, akik elvégezték A Csodák Tanításának egy éves kurzusát, immunissá váltak bizonyos káros testi és lelki behatásokra, ingerekre. Amíg a többi tesztalany izomzata elgyengült az ilyen jellegű impulzusok hatására, addig A Csodák Tanításának diákjai az izomtesztelés során erősek maradtak.

Tudatszint-emelő és remek írói stílusban megírt könyvei az elkötelezett spirituális tanulóknak szólnak. Szeretettel ajánlom!

 

Eckhart Tolle

Eckhart Tolle és A Csodák TanításaEckhart Tolle spirituális tanító, író és előadó. Mély, mégis egyszerű tanításai nem sorolhatóak egyik valláshoz vagy tradícióhoz sem. Azok középpontjában a tudatosság átalakítása, a spirituális ébredés áll, mely meglátása szerint az emberi evolúció következő lépcsőfoka.

Magyarul megjelent könyvei: A most hatalma, Új Föld, A most hatalma a gyakorlatban, Csend a világ közepén, Megszólal a csend

A Csodák Tanításáról először Eckhart Tolle könyveiben olvastam. Tolle persze nem csak könyveiben, hanem előadásaiban is rendszeresen idéz A Csodák Tanításából, magyarázza és tanításai forrásául is használja a könyvet.

Tolle-ról emellett fontos tudni, hogy úttörőnek számít olyan szempontból, hogy tanításai terjesztésére a legmodernebb technikát is felhasználja: az EckhartTolleTV.com-on keresztül havi rendszerességgel beszélgetéseket, élő meditációkat tart illetve válaszol a nézői kérdésekre. Követői így nem csak előadásain, hanem az interneten keresztül is tudják vele tartani a kapcsolatot.

Eckhart Tolle az alábbi videóban A Csodák Tanítása Munkafüzetének első leckéjét magyarázza hallgatóinak:

 

 

Dr. Gerald G. Jampolsky: A szeretet legyőzi a félelmet

Gerald JampolskyDr. Gerald G. Jampolsky világhírű felnőtt- és gyermekpszichiáter, író és a Magatartásterápiás Intézet alapítója.

A szeretet legyőzi a félelmet című nagysikerű könyvében így ír A Csodák Tanításához fűződő kapcsolatáról: „A Csodák Tanítását rendkívüli jelentőségűnek tartom a személyiségem átalakításáért való harcomban. Felismertem, hogy magam választhatom meg, hogy békét vagy konfliktust akarok-e az életemben, és ez a választás tulajdonképpen nem más, mint hogy az igazságot vagy az illúziót fogadom-e el. A Csodák Tanításának alapigazsága, hogy létezésünk lényege a szeretet.”

Dr. Jampolsky diszlexiásként maga is nehezen boldogult az olvasással, talán ezért lett A szeretet legyőzi a félelmet című könyve kifejezetten olvasóbarát. Könyve A Csodák Tanításának 12 leckéjét dolgozza fel egy hétköznapi nyelvezetre lefordított, vicces rajzokkal és példákkal teli formában. Bizonyítja, hogy egy ilyen komoly témát is meg lehet közelíteni lazán és egyszerűen! 🙂